Fact Check: Ministerstvo spravodlivosti NEMINULO 4,6 milióna eur na konferenciu

Overovanie Faktov

  • podľa: Novinári Lead Stories
Fact Check: Ministerstvo spravodlivosti NEMINULO 4,6 milióna eur na konferenciu Len Jedna Časť

Zorganizovalo ministerstvo spravodlivosti dvojdňovú konferenciu za 4,6 milióna eur? Nie, nie je to pravda: Muži na videu dávajú do súvislosti sumu 4,6 milióna eur, ktorá je určená pre národný projekt „Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnych veciach", s organizáciou dvojdňovej konferencie v luxusnom hoteli. Avšak konferencia je len jednou z viacerých aktivít, na ktoré ministerstvo spravodlivosti vynaložilo prostriedky s podporou Európskej únie.

Toto tvrdenie sa objavilo v tiktokovom videu (archivovanom tu), ktoré bolo publikované účtom @verteneverte3 25. októbra 2023 s titulkom "Rozkrádanie financií národa slovákov Biznis politikov! Treba si uvedomiť jedno kto prepočítava centy v obchode aby mal čo dať deťom do pusi!". Video obsahovalo nasledujúce tvrdenie :

Celkom zaujímavý dvojdňový výlet v hoteli za štyri milióny šesťstošesť tisíc. Poďme si to pozrieť.

Snímka obrazovky 2023-10-30 o 11.43.06.png

(Zdroj: Screenshot z TikToku vyhotovený v pondelok 30. októbra o 09:45:56 2023 UTC)

Národný projekt "Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende" je súčasťou operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom projektu je zefektívniť súdny systém a zvýšiť vymáhateľnosť práva počas programového obdobia v trvaní 24 mesiacov - od januára 2022 do decembra 2023. Konferencia, na ktorú vyššie spomínané video odkazuje, je len jednou z aktivít, na ktoré boli použité financie projektu.

Hlavným cieľom projektu je zavedenie a následné overovanie použiteľnosti sociálnych inovácií v rodinnoprávnej agende, teda implementácia vhodných podmienok pre rodinnoprávnu agendu na všetkých súdoch SR, vytvorenie dôslednejších procesnoprávnych základov a zjednotenie postupu v celoslovenskom rozsahu s rešpektom k regionálnym odlišnostiam a následné zverejnenie a evaluácia dát z celoslovenského overovania.

Snímka obrazovky 2023-10-30 o 13.03.29.png

(Zdroj: Screenshot z Centrálneho registra zmlúv vyhotovený v pondelok 30. októbra o 13:95:43 2023 UTC)

Video obsahovalo aj tvrdenie, že miestom realizácie projektu je výlučne ministestvo spravodlivosti. Avšak ako je vidno na obrázku vyššie, na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku môžu byť financie v rámci projektu použité na celom území Slovenskej republiky.

Chcete informovať ostatných o presnosti tohto článku?

Sledujte, kto ho zdieľa (môžu to byť aj vaši kamaráti…) a pridajte link do komentára.:

O Nás

International Fact-Checking Organization Meta Third-Party Fact Checker

Lead Stories je webová stránka na overovanie faktov, ktorá vždy hľadá najnovšie nepravdivé, zavádzajúce, klamlivé alebo nepresné príbehy, videá či obrázky, ktoré sa šíria internetom.
Zbadali ste niečo? Dajte nám vedieť!.

Lead Stories je:


Najčítanejšie

Najnovšie

Zdieľaj, čo si myslíš