Pravidlá opráv | Lead Stories

Všimli ste si chybu v jednom z našich článkov? Chcete požiadať o opravu? Máte ďalšie informácie? Dajte nám vedieť prostredníctvom našej kontaktnej stránky...

Prečo, ako a kedy aktualizujeme články:

Cieľom Lead Stories je čo najskôr zverejniť správne informácie po tom, ako zistíme, že niektorý trendový obsah obsahuje nepravdivé informácie. To znamená, že niekedy uverejníme úvodnú verziu článku hneď, ako máme dostatok faktov a dôkazov potrebných na preukázanie nepravdivosti, pričom aktualizácie budú nasledovať neskôr.

V niektorých iných prípadoch nás realita dobehne: hoax o úmrtí celebrity, pri ktorom sme dospeli k záveru, že osoba stále žije, môže potrebovať aktualizáciu, keď o niekoľko rokov neskôr skutočne zomrie. Veda môže urobiť nové objavy, takže niekedy v budúcnosti sa *skutočne* môže objaviť riadna štúdia, ktorá skutočne potvrdí niečo, čo dnes ešte nebolo "vedecky dokázané".

Bohužiaľ, niekedy robíme aj chyby (hoci sa im snažíme vyhnúť a máme redaktorov, ktorí ich majú pred uverejnením zachytiť). Zdroj nám môže poskytnúť nesprávnu informáciu, môže sa objaviť protichodná informácia z dôveryhodnejšieho zdroja, niekto môže urobiť chybu v matematike alebo logike, niečo môže byť nesprávne sformulované (vynechaním slova alebo slovného spojenia alebo pomiešaním poradia...), môže dôjsť k chybe pri kopírovaní a vkladaní, citát môže byť zle počutý...

A niekedy jednoducho urobíme preklep alebo pokazíme gramatiku.

Aktualizácie

Po prvom uverejnení článku môžu byť doň pridané ďalšie skutočnosti, ktoré poskytujú dodatočnú podporu alebo dôkazy pre záver, ale nemenia ho. V takýchto prípadoch sa v spodnej časti článku v časti "Aktualizácie" uvedie poznámka spolu s dátumom/časom, kedy boli aktualizácie vykonané. Pri aktualizovanom článku sa pod nadpisom zobrazí upozornenie s textom "ČLÁNOK AKTUALIZOVANÝ: skontrolujte aktualizácie nižšie".


V prípadoch, keď bola kontrola faktov v čase uverejnenia správna, ale keď "realita dobehla" a urobila záver nesprávnym, budeme článok aktualizovať rovnakým spôsobom, keď sa dozvieme nové informácie (spomeňte si na články o podvodoch so smrťou, kde osoba skutočne zomrela o niekoľko rokov neskôr, alebo na články, ktoré upozorňovali na to, že v čase uverejnenia neexistovali pre niečo vedecké dôkazy, ale odvtedy veda urobila nový objav).

Opravy

Články, ktoré sú opravené z niektorého z nižšie uvedených dôvodov, budú uvedené na našej stránke v sekcii "Opravy".

  • Ak sa ukáže, že sme v časti článku uviedli nesprávne alebo neúplné informácie a v čase uverejnenia boli k dispozícii správne informácie (po oprave chýb to uvedieme aj v sekcii aktualizácií).
  • Ak doplnenie nových informácií alebo prehodnotenie existujúcich informácií odôvodňuje zmenu záveru kontroly faktov, zmeníme aj nadpis článku (a prípadne aj titulok hlavného obrázka), pretože záver každého overenia faktov je súčasťou nadpisu a dôvod záveru je zvyčajne v nadpise (ako si môžete prečítať na našej stránke "Ako pracujeme").
  • Ak pravopisné, štylistické, gramatické, transkripčné, matematické, logické alebo kopírovacie chyby ovplyvňujú záver článku (po oprave dostanú aj poznámku v časti aktualizácie).

Poznámka: niektoré staršie príbehy na stránke "Opravy" sú v skutočnosti len aktualizácie, ktoré by podľa súčasnej verzie týchto zásad už neboli zaradené.

Tiché zmeny

V článkoch po uverejnení môžeme v tichosti opraviť gramatiku, pravopis a štylistiku, pokiaľ to nezmení informácie alebo záver. Domnievame sa, že oprava náhodného preklepu si naozaj nezaslúži výslovné upozornenie (pokiaľ sa napríklad nenachádza v mene dôležitom pre príbeh a mohlo by to viesť k nejasnostiam, o kom alebo o čom presne hovoríme).

Zmeny nadpisov a titulkov na sociálnych sieťach

Články, v ktorých sa zmení nadpis alebo titulok v hlavnom obrázku, sa po aktualizácii vložia aj do nástrojov Card Validator na X a Sharing Debugger na Facebooku, ktoré aktualizujú nadpis a titulok príbehu všade, kde bol odkaz zdieľaný na X a Facebooku, čím sa zabezpečí, že aj ľudia, ktorí vidia príbeh len na týchto platformách, uvidia jeho aktualizovanú verziu.

Sťažnosti

V súlade s článkom 6 Európskeho kódexu štandardov môže každá osoba alebo organizácia, ktorá sa domnieva, že člen Európskeho výboru pre kontrolu faktov štandardov významne nesplnil požiadavky kódexu, ak sťažnosti príslušná organizácia nevyhovie, môže predložiť
sťažnosť Európskej sieti pre overovanie faktov na posúdenie
riadiacemu orgánu tu.

Poznámka: Lead Stories nie je členom Európskej siete pre overovanie faktov. Vyššie uvedený postup platí len keď bude naša ponuka na členstvo prijatá. Predtým, ako sa o to pokúsite, skontrolujte si najprv ich webovú stránku a overte si náš členský štatút. Uvedený postup si tiež vyžaduje, aby ste sa najprv pokúsili kontaktovať nás, aby ste sa pokúsili o vyriešenie vášho problému, a až potom môžete podať sťažnosť.

O Nás

International Fact-Checking Organization Meta Third-Party Fact Checker

Lead Stories je webová stránka na overovanie faktov, ktorá vždy hľadá najnovšie nepravdivé, zavádzajúce, klamlivé alebo nepresné príbehy, videá či obrázky, ktoré sa šíria internetom.
Zbadali ste niečo? Dajte nám vedieť!.

Lead Stories je:


Najčítanejšie

Najnovšie

Zdieľaj, čo si myslíš