Etický kódex | Lead Stories

Organizácia Lead Stories je overeným signatárom Kódexu zásad overovateľov faktov Medzinárodnej siete na overovanie faktov (IFCN) a každoročne je naša zhoda overená posudzovateľom IFCN. Ak chcete nahlásiť porušenie kódexu IFCN, môžete tak urobiť tu (poznámka: Ak chcete odvolať overenie faktov, mali by ste tak urobiť cez našu kontaktnú stránku). Uchádzame sa aj o to byť signatármi Kódexu štandardov European Fact-Checking Standards Network.

Nižšie môžete vidieť kľúčové záväzky a ďalšie informácie o tom, ako Lead Stories s nimi narába:

ZÁVÄZOK K NESTRANNOSTI A SPRAVODLIVOSTI

Tvrdenia overujeme použitím rovnakého štandardu pre každú dezinformáciu. Nezameriavame sa na kontrolu faktov len na jednostranne. Pri každej kontrole faktov postupujeme rovnakým spôsobom a nechávame dôkazy určiť naše závery. Nezastávame ani nepodporujeme politické stanoviská k otázkam, ktoré overujeme.

V spoločnosti Lead Stories hľadáme škodlivé virálne dezinformácie, ktoré neskôr overujeme bez ohľadu na ich ideologický podtón alebo predsudky (akékoľvek) a používame rovnaký proces a formát článkov pre každú kontrolu faktov. Viac informácií o postupoch našej práce nájdete tu.

Čiitatelia, ktorí majú záujem iba o čítanie overených faktov, ktoré sú spojené len s jednou politickou stranou diskurzu v USA, ponúkame Červenú stránku a Modrú stránku. Úplný zoznam nami overených informácií môžete nájsť tu.

Žiadny z našich reportérov alebo editorov nie je členom žiadnej politickej strany, nepodporuje žiadnu stranu ani kandidátov alebo neposkytol finančnú podporu politickým organizáciám počas svojho zamestnania a žiadame ich, aby sa tak zdržali. Od našich zamestnancov tiež vyžadujeme, aby sa zdržali podpory alebo kritiky voči akýmkoľvek politickým stanoviskám k akýmkoľvek otázkam (s výnimkou transparentnosti a presnosti vo verejnej debate). Toto overujeme kontrolou záznamov FEC a sociálnych médií.

Ponúkame komerčný prístup k našemu nástroju Trendolizer™ engine. Všetkým používateľom ponúkame rovnaké podmienky vrátane ustanovenia v Zmluve o poskytovaní služieb, ktoré explicitne hovorí, že používanie Trendolizer™ neudeľuje žiadny vplyv, privilégium alebo právo vyjadriť sa o našej edičnej práci (viď poznámku na našej stránke „O nás"). Poplatky za Trendolizer™ sú úmyselne nízke, aby zabezpečili, že individuálne poplatky za používateľa nikdy nepredstavujú viac ako zanedbateľnú časť nášho celkového rozpočtu. Tým minimalizujeme riziko možného vplyvu používateľov na nás tým, že budú hroziť zrušením vlastného účtu.

Lead Stories nie je pod redakčnou kontrolou štátu, politickej strany, alebo politika a nezameriava sa na vyšetrovania voči jednej konkrétnej politickej strany alebo časti politického spektra.

Lead Stories nebudú zamestnávať žiadnu osobu, ktorá zastáva platenú alebo významnú pozíciu v politickej strane, vláde alebo verejnej spoločnosti pod priamou kontrolou politickej strany, alebo vlády a nebudú čitateľov žiadať ani im radiť, aby volili akékoľvek politické strany, kandidátov na verejné funkcie a nebudú zastávať žiadnu pozíciu voči politickým opatreniam, oktrm tých, ktoré sa priamo týkajú overovania faktov.

Lead Stories neuzavrie žiadnu dohodu ani partnerstvo s politickou stranou a budú riešiť akýkoľvek odôvodnený konflikt záujmov alebo politickú zaujatosť zo strany expertov alebo organizácií, ktoré citovali alebo použili.

Spoločnosť Lead Stories upozorní zamestnancov, aby v mene spoločnosti nevydávali politické vyhlásenia a aby neprijímali žiadne dary, láskavosti alebo služby s výhodným podmienkami v pracovnom prostredí, ktoré presahujú rámec bežných spoločenských a zdvorilostných položiek.

ZÁVÄZOK K TRANSPARENTNOSTI ZDROJOV

Chceme, aby naši čitatelia boli schopní sami overiť naše zistenia. Poskytujeme všetky zdroje v dostatočnej miere detailov, aby čitatelia mohli reprodukovať našu prácu, s výnimkou prípadov, kde by osobná bezpečnosť zdroja mohla byť ohrozená. V takých prípadoch poskytujeme nevyhnutný počet informácií na potvrdenie pravdivosti.

Pre vysokú transparentnosť sa snažíme vo veľkej miere odkazovať na zdroje, ktoré využívame k overovaniu faktov. V prípade, že náš zdroj môže byť neskôr odstránený, používame webový archív archive.org na vytvorenie a zálohovanie zdrojov vo verzii, akú sme použili pri písaní článk.

Ak používame online zdroje na overenie tvrdenia, zahrňa odkaz na tieto zdroje v článku.

Keď používame na overenie tvrdení orálne zdroje, uvedieme o týchto ľuďoch alebo organizáciách čo najväčší počet informácií.

ZÁVÄZOK K TRANSPARENTNOSTI FINANCOVANIA A ORGANIZÁCIE

Sme transparentní ohľadom našich zdrojov financovania. Ak prijmeme finančnú podporu od iných organizácií, zabezpečíme, aby finanční podporovatelia nemali žiadny vplyv obsah, ktorý publikujeme. Podrobne popisujeme profesijné pozadie všetkých kľúčových osôb v našej organizácii a vysvetľujeme našu organizačnú štruktúru aj jej právny status. Jasným spôsobom označujeme možnosť komunikácie s nami pre čitateľov.

Lead Stories sa spolieha najmä na príjmy z našej účasti v partnerskom programe overovania faktov tretích strán na Facebooku, konzultačnú prácu a príjmy z predaja prístupu k Trendolizer engine. Vedúce príbehy sú registrované v Colorade ako LLC. Viac informácií o nás, našom financovaní a našich spisovateľoch nájdete na našej stránke v časti O nás. Môžete sa s nami skontaktovať prostredníctvom telefónu a e-mailu, kompletné údaje nájdete na našej webovej stránke.

ZÁVÄZOK K TRANSPARENTNOSTI METÓD

Lead Stories sa snaží vysvetľovať metodológiu práce, ktorú používame pri výbere, vyhľadávaní, písaní, editácii, publikovaní a opravy počas overovania faktov. Vždy privítame, ak nám čitatelia pošlú svoje vlastné nájdenia na overenie pravdivosti. Taktiež sme transparentní v tom, prečo a ako kontrolujeme fakty.

Viac informácií o postupoch našej práce nájdete tu. Ak máte pre nás tip alebo chcete, aby sme niečo skontrolovali, dajte nám prosím vedieť, alebo kontaktné údaje nájdete na našej webovej stránke.

ZÁVÄZOK K JASNÝM A ČESTNÝM OPRAVÁM

Publikujeme našu politiku opráv a dôsledne ju dodržiavame. Korekcie vykonávame jasne a transparentne v súlade s našou politikou korekcií, snažíme sa čo najviac zabezpečiť, aby čitatelia videli opravenú verziu.

Našu politiku korekcií si môžete prečítať tu. V prípade, že chcete viac informácií, môžete navštíviť našu stránku s korekciami.

O Nás

International Fact-Checking Organization Meta Third-Party Fact Checker

Lead Stories je webová stránka na overovanie faktov, ktorá vždy hľadá najnovšie nepravdivé, zavádzajúce, klamlivé alebo nepresné príbehy, videá či obrázky, ktoré sa šíria internetom.
Zbadali ste niečo? Dajte nám vedieť!.

Lead Stories je:


Najčítanejšie

Najnovšie

Zdieľaj, čo si myslíš