Pravidlá o satire | Lead Stories

Len preto, že je niečo vtipné, neznamená, že je to každý vníma ako vtip

Satira sa niekedy považuje za problém pre kontrolórov faktov: "Je to len vtip", "Je to len pre srandu", "Prečo sa namáhať s overovaním faktov?", "Každý rozumný človek to pochopí..."

Stop!

Hovoríme tu o internete. Okolo nás je veľa nerozumných ľudí. Alebo úplne rozumných ľudí, ktorým chýba kultúrny kontext, aby pochopili vtip. Alebo opitých ľudí. Alebo deti.

Niekedy je potrebné vtipy overiť. Nie pre vás, pretože ste inteligentní a chápete vtip. Ale kvôli vášmu bláznivému strýkovi, ktorý si myslí, že vtip je realita. Alebo pre zahraničného novinára, ktorý nevie, čo je to The Onion. Alebo pre ľudí, ktorí prehliadli disclaimer a narážky. Alebo preto, že disclaimer a narážky boli skryté zámerne.

Falošná informácia alebo satira: seriózny rozdiel

Označenie niečoho za nepravdivé alebo za satiru nemá pre čitateľa článku veľký význam: dozvetia sa, že príbeh, ktorý práve čítal, nebol skutočný.

Ale pre Google, Facebook a iné sociálne siete majú tieto rozdiely veľký význam. Napríklad táto stránka o programe kontroly faktov tretími stranami spoločnosti Facebook vysvetľuje, čo sa deje s obsahom, ktorý kontrolóri faktov označili ako "nepravdivý" (alebo "mix", alebo "falošný titulok"):

Po prvé, distribúcia tohto obsahu sa zníži. Bude sa zobrazovať nižšie v kanáli News Feed a bude sprevádzaný súvisiacimi článkami od overovateľov faktov. Ak sa ľudia pokúsia obsah zdieľať, budú upozornení na dodatočné zistenia. Budú tiež upozornení, ak obsah, ktorý zdieľali v minulosti, bol medzitým ohodnotený overovateľom faktov.

Po druhé, v záujme účinnejšieho boja proti falošným správam prijímame opatrenia aj proti stránkam a doménam, ktoré zdieľajú, a doménam, ktoré opakovane uverejňujú obsah, ktorý je hodnotený ako "nepravdivý". Takýmto stránkam a doménam sa pri zvyšujúcom sa počte priestupkov zníži ich distribúcia. Po opakovaných priestupkoch im bude odobratá možnosť zarábať a inzerovať. Stránky a domény môžu časom obnoviť svoju distribúciu a schopnosť zarábať a inzerovať, ak prestanú zdieľať nepravdivé správy.

Väčšina týchto prístupov sa neuplatňuje, ak je niečo hodnotené ako "satira".

Čo je vôbec satira?

Oxfordský slovník ju definuje ako:

Používanie humoru, irónie, zveličovania alebo zosmiešňovania na odhalenie a kritiku ľudskej hlúposti alebo neresti, najmä v kontexte súčasnej politiky a iných aktuálnych tém.

Kým Cambridgský slovník uvádza:

Spôsob kritiky ľudí alebo myšlienok humorným spôsobom, najmä s cieľom vyjadriť politický názor, alebo dielo, ktoré používa tento štýl

Collins Dictionary has several definitions:

Satira je použitie humoru alebo zveličovania s cieľom ukázať, aké hlúpe alebo zlé je správanie alebo myšlienky niektorých ľudí.

a

1.

román, divadelná hra, zábava atď., v ktorej sú aktuálne problémy, hlúposti alebo zlo vystavené posmechu prostredníctvom výsmechu a irónie

2.

žáner, ktorý tvoria takéto diela

3.

použitie výsmechu, irónie atď. na vytvorenie takéhoto efektu

and

1.
a.
literárne dielo, v ktorom sa zosmiešňujú a opovrhuje sa neresťami, hlúposťami, zneužitím atď.
b.
takéto literárne diela ako celok, alebo umenie ich písania
2.
použitie výsmechu, sarkazmu, irónie atď. na odhalenie, napadnutie alebo zosmiešnenie necností, hlúpostí atď.

Zdá sa, že spoločným znakom je, že to musí byť vtipné a musí kritizovať/odhaľovať/osočovať/vysmievať ľudí alebo myšlienky.

Čo považujeme za satiru?

V Lead Stories označujeme nepravdivé príbehy ako satiru, ak spĺňajú nasledujúce kritériá:

a) Sú zábavné

b) Kritizujú/odhaľujú/osočujú/vymievajú ľudí alebo myšlienky

c) Rozumný človek dokáže rozoznať, že ide o vtip

Samozrejme, existujú aj šedé zóny: nie každý má rád rovnaký typ humoru a definícia "rozumného" je niekedy dosť flexibilná. Všimnite si, že nevyžadujeme, aby bolo uvedené upozornenie, že ide o vtip: vtipný mém zosmiešňujúci nejakú vládnu politiku tým, že si uťahuje z jej predpokladaných účinkov, je úplne platnou formou satiry. Jasné a viditeľné vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti nám však niekedy môže pomôcť pri rozhodovaní: ak ho vidíme my, vidí ho aj naša hypotetická "rozumná osoba".

Za satiru možno označiť aj zábavné vymyslené príbehy, ktoré v skutočnosti nekritizujú/neodhaľujú/nevysmievajú sa ľuďom alebo myšlienkam, ak sú jasne viditeľné ukazovatele, že príbeh nie je skutočný.

Kedy overujeme fakty v satire?

Samozrejme, že nebudeme kontrolovať každý satirický príbeh, ktorý nám príde na stôl. Spravidla to urobíme len vtedy, ak sa zdá, že existuje dostatok ľudí, ktorí veria, že je to pravda. Často sa pozeráme na komentáre a ak sa zdá, že ich niekoľko pochádza od ľudí, ktorí príbeh považujú za pravdivý, môžeme sa rozhodnúť overiť si fakty. Ak je však príbeh smiešne zrejmý, zvyčajne sa ním nezaoberáme.

Čo nepovažujeme za satiru?

 • Niekedy sú články z humoristických alebo satirických publikácií kopírované inými stránkami a prezentované ako skutočné. V takýchto prípadoch označíme kópie pôvodnej satiry ako "nepravdivé".
 • Niektoré falošné články sú síce vtipné, ale ich cieľom je oklamať rozumného človeka, aby uveril, že sú skutočné, a to prostredníctvom prezentácie, usporiadania, štýlu..., preto tieto články označujeme ako "Falošné".
  • Často sú tieto príbehy prezentované ako "offbeat" správy: zvláštne zločiny, podivné nehody, bizarné sexuálne akty, zvláštne správanie... Prezentácia môže zahŕňať "správy" v názve alebo kategórii stránky, používanie novinárskeho štýlu písania alebo rozloženie, ktoré vyzerá ako spravodajská webová stránka.
  • Tieto druhy príbehov väčšinou nie sú písané s cieľom kritizovať/odhaľovať/posmievať sa skutočným ľuďom alebo myšlienkam, takže technicky nie sú ani satirou.
  • Ak nie je jasne viditeľný náznak, že príbeh je fikcia, označíme ho v takýchto prípadoch ako "nepravdivý". Pod "jasne" myslíme: musí to byť viditeľné bez posúvania alebo kliknutia našou hypotetickou "rozumnou osobou".
  • Indikátorom toho, že ide o klamstvo, môže byť len skryté upozornenie na "satiru" alebo "falošný článok", značka alebo kategória v pätičke alebo na inej stránke webovej lokality, prípadne drobným písmom alebo ľahko prehliadnuteľnou farbou.
 • Niektoré falošné príbehy, ktoré sú síce vtipné, ale technicky nie sú satirou (pretože nezosmiešňujú/nekritizujú/neodhaľujú/nevysmievajú ľudí alebo myšlienky), môžu byť aj tak označené ako satira, ak sú jasne prezentované ako fikcia.

Odvolania

Ak ste vydavateľ a máte pocit, že niektorý z vašich príbehov bol neprávom označený ako "Falošný" namiesto "Satira", môžete nám poslať e-mail na adresu appeals@leadstories.com.

Sme úplne ochotní zmeniť naše hodnotenie, ak nám budú predložené dôkazy, že boli vykonané zmeny, aby bolo jasnejšie, že nejaký obsah je vymyslený. Napríklad, ak ste:

 • Zmenili záhlavie stránky (lepší popis, podtitul, v ktorom je uvedené, že všetko je fikcia...)
 • Pridali ste upozornenie viditeľné bez potreby klikania alebo posúvania stránky
 • Zvýšili viditeľnosť značiek satiry alebo ukazovateľov kategórií
 • Do článku ste pridali riadok, že nie je pravdivý
 • ...

Neobťažujte sa posielaním vyhrážok alebo urážok: možno vám to dočasne zlepší náladu, ale šanca, že nás to presvedčí zmeniť hodnotenie, je mizivá.

O Nás

International Fact-Checking Organization Meta Third-Party Fact Checker

Lead Stories je webová stránka na overovanie faktov, ktorá vždy hľadá najnovšie nepravdivé, zavádzajúce, klamlivé alebo nepresné príbehy, videá či obrázky, ktoré sa šíria internetom.
Zbadali ste niečo? Dajte nám vedieť!.

Lead Stories je:


Najčítanejšie

Najnovšie

Zdieľaj, čo si myslíš