Fact Check: NIE JE pravda, že žiadne európske nariadenia nie sú nadradené slovenským zákonom

Overovanie Faktov

  • podľa: Novinári Lead Stories
Fact Check: NIE JE pravda, že žiadne európske nariadenia nie sú nadradené slovenským zákonom EÚ > SR

Je pravda, že európske nariadenia nie sú nadriadené slovenským zákonom? Nie, to nie je pravda: Ústava Slovenskej republiky hovorí opak - záväzné akty EÚ majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Toto tvrdenie sa objavilo vo videu (archivovanom tu) na TikToku, kde bolo publikované účtom @harabinharabin, 16. januára 2024. Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin v príspevku hovorí:

Európska únia je len jedna z celého radu iných medzinárodných organizácií. Nie je to žiaden superštát, ktorý by zlikvidoval alebo obmedzil našu suverenitu. Žiadna norma EÚ ani nariadenie ani smernica preto nie je nadriadená našej ústave.

Takto vyzeral príspevok na TikToku v čase písania článku:

TikTok screenshot

(Zdroj: Screenshot z TikToku vyhotovený Pia Jan 19 16:26:57 2024 UTC)

V Ústave SR (archivované tu) sa pritom doslovne píše:

Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

Štefan Harabin, ktorý je autorom videa overovaného v tomto texte, je bývalým ministrom spravodlivosti (archivované tu) a predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý v roku 2019 neúspešne kandidoval za prezidenta Slovenska.

Chcete informovať ostatných o presnosti tohto článku?

Sledujte, kto ho zdieľa (môžu to byť aj vaši kamaráti…) a pridajte link do komentára.:

O Nás

International Fact-Checking Organization Meta Third-Party Fact Checker

Lead Stories je webová stránka na overovanie faktov, ktorá vždy hľadá najnovšie nepravdivé, zavádzajúce, klamlivé alebo nepresné príbehy, videá či obrázky, ktoré sa šíria internetom.
Zbadali ste niečo? Dajte nám vedieť!.

Lead Stories je:


Najčítanejšie

Najnovšie

Zdieľaj, čo si myslíš