Fact Check: Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová NEZLOŽILA advokátsku skúšku podvodom

Overovanie Faktov

  • podľa: Novinári Lead Stories
Fact Check: Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová NEZLOŽILA advokátsku skúšku podvodom Je Platná

Zložila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová advokátsku skúšku podvodom? Nie, to nie je pravda: Slovenská advokátska komora potvrdila, že Zuzana Čaputová splnila všetky požiadavky na prihlásenie na advokátsku skúšku a 24. novembra 2009 skúšku úspešne zložila.

Toto tvrdenie pochádza z videa (archivovanom tu) na Tiktoku, kde bolo publikované účtom @predseda_vlady_marcel 9. decembra 2023 s titulkom "K Čaputovej prejavu len toľko:". Vo videu sa nachádzal nasledovný výrok:

Prezidentka Slovenskej republiky študovala právo, aj keď samozrejme svoju advokátsku a justičnú skúšku absolútne podviedla.

Takto vyzeral príspevok na TikToku v čase písania článku:

Screenshot 2023-12-18 at 17.54.49.png

(Zdroj: Screenshot z TikToku vyhotovený Fri Dec 15 16.54.49 2023 UTC)

Pochybnosti šíriace na TikToku sa opierajú o fakt, že v období, keď bola Zuzana Čaputová koncipientkou a mala sa školiť u skúsených právnikov, zároveň podnikala na živnosť. Aktuálne je takáto prax nezlučiteľná s advokátskou praxou. Avšak Slovenská advokátska komora vo svojom verejnom stanovisku uviedla:

V čase zápisu Mgr. Čaputovej považovala Slovenská advokátska komora sa na základe dostupných informácií podmienky pre zápis do zoznamu advokátov za splnené. Nemali sme informácie o jej inej činnosti, ktorá by mohla byť nezlučiteľná s praxou koncipienta, prípadne o iných nezrovnalostiach počas výkonu jej praxe advokátskeho koncipienta.

Preto sa Čaputovej skúška nespochybňuje.

Mezičasom Slovenská advokátska komora iniciovala zmenu Zákona o advokácii s účinnosťou od 1.1. 2013, ktorou sa sprísnili podmienky výkonu koncipientúry s povinnosťou viesť denný výkaz praxe. Na základe spolupráce so sociálnou poisťovňou májú možnosť kontrolovať, či koncipienti nie sú zároveň zamestnaní u iného zamestnávateľa a vytvorili aj komisiu pre zlučiteľnosť.

Chcete informovať ostatných o presnosti tohto článku?

Sledujte, kto ho zdieľa (môžu to byť aj vaši kamaráti…) a pridajte link do komentára.:

O Nás

International Fact-Checking Organization Meta Third-Party Fact Checker

Lead Stories je webová stránka na overovanie faktov, ktorá vždy hľadá najnovšie nepravdivé, zavádzajúce, klamlivé alebo nepresné príbehy, videá či obrázky, ktoré sa šíria internetom.
Zbadali ste niečo? Dajte nám vedieť!.

Lead Stories je:


Najčítanejšie

Najnovšie

Zdieľaj, čo si myslíš