Fact Check: Slovensko a Európska únia NIE sú otrocké kolónie

Overovanie Faktov

  • podľa: Novinári Lead Stories
Fact Check: Slovensko a Európska únia NIE sú otrocké kolónie Žiadna Kolónia

Sú Slovensko a Európska únia otrockými kolóniami bohatých elít? Nie, nie je to pravda: Európska únia je projektom partnerstva 27 suverénnych členských štátov, ktoré spolupracujú za účelom poskytovania vzájomnej pomoci a bezpečnosti. V Charte základných ľuských práv EÚ sa v článku 5 únia hlási k zákazu otroctva a nútených prác. Článok 1 Ústavy Slovenskej republiky ustanovuje, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Článok 12 zároveň ustanovuje, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach, pričom podľa článku 18 nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby.

Toto tvrdenie sa objavilo vo videu (archivovanom tu) na TikToku, kde bolo publikované účtom @karroro0727 1. októbra 2023, bez titulku. Video obsahovalo nasledujúce tvrdenie:

My chceme, aby pred [Ficom] v Bruseli zatvárali dvere. Čo ty chceš s Bruselom...Brusel a Európska únia to sú otrocké kolónie...Európska únia bola chyba, zakladali ju Židia po svetových vojnách, je to 80-ročný plán, takisto aj migrácia a presne toto z nás chceli spraviť, otrockú kolóniu.

Takto vyzeral príspevok na TikToku v čase písania článku:

Odpovedanie.jpg

(Zdroj: Screenshot z TikToku vyhotovený v utorok 10. októbra o 16:54:15 2023 UTC)

Tvrdenie sa opiera o konšpiračnú teóriu známu ako Nový svetový poriadok, podľa ktorej úzky okruh elít stojí v pozadí udalostí s globálnym dosahom, pričom ich úmyslom je zotročiť svetovú populáciu.

Konšpirácie spadajúce pod hlavičku Nového svetového poriadku často obsahujú protižidovské naratívy, ktoré vychádzajú z dlhodobo zaužívaných stereotypov a tvrdení, že Židia ovládajú hlavné finančné a mediálne inštitúcie na celom svete.

Chcete informovať ostatných o presnosti tohto článku?

Sledujte, kto ho zdieľa (môžu to byť aj vaši kamaráti…) a pridajte link do komentára.:

O Nás

International Fact-Checking Organization Meta Third-Party Fact Checker

Lead Stories je webová stránka na overovanie faktov, ktorá vždy hľadá najnovšie nepravdivé, zavádzajúce, klamlivé alebo nepresné príbehy, videá či obrázky, ktoré sa šíria internetom.
Zbadali ste niečo? Dajte nám vedieť!.

Lead Stories je:


Najčítanejšie

Najnovšie

Zdieľaj, čo si myslíš