Fact Check: Slovenský prezident NEMÁ právomoc vyslať vojakov bojovať do zahraničia

Overovanie Faktov

  • podľa: Novinári Lead Stories
Fact Check: Slovenský prezident NEMÁ právomoc vyslať vojakov bojovať do zahraničia Nemá Právomoc

Pošle Ivan Korčok slovenských vojakov bojovať proti Rusku, ak vyhrá prezidentské voľby? Nie, to nie je pravda: Slovenský prezident na takéto rozhodnutie nemá právomoc.

Toto tvrdenie sa objavilo vo videu (archivovanom tu) na TikToku, kde bolo publikované účtom @manager00727, 21. marca, 2024. Vo videu zaznelo:

Keď budeme mať progresívneho prezidenta, ten tam (na Ukrajinu, pozn. LeadStories) pošle vojakov a staneme sa automaticky vojenským cieľom. Vy sa pozeráte len na to, že Fico bude kradnúť? Vy sa nepozeráte na to, že Korčok pošle našich vojakov tam proti Rusom a stávame sa automaticky vojenským cieľom?

Takto vyzeral príspevok na TikToku v čase písania článku:

Screenshot 2024-03-23 at 10.05.34.png

(Zdroj: Screenshot z TikToku vyhotovený Sat Mar 23 09:05:34 2024 UTC)

Prezident SR môže podľa Ústavy SR (archivované tu) mobilizovať ozbrojené sily len na návrh vlády. Vláda môže poslať vojakov mimo Slovensko iba na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií. Rovnako môže vláda rozhodnúť o vyslaní ozbrojených síl do zahraničia, ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na 60 dní. Toto rozhodnutie bezodkladne oznámi Národnej rade Slovenskej republiky.

Vo všetkých ostatných prípadoch schvaľuje vyslanie ozbrojených síl Národná rada SR.

Právomoc udeliť súhlas s nasadením ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky teda nepratrí prezidentovi.

Chcete informovať ostatných o presnosti tohto článku?

Sledujte, kto ho zdieľa (môžu to byť aj vaši kamaráti…) a pridajte link do komentára.:

O Nás

International Fact-Checking Organization Meta Third-Party Fact Checker

Lead Stories je webová stránka na overovanie faktov, ktorá vždy hľadá najnovšie nepravdivé, zavádzajúce, klamlivé alebo nepresné príbehy, videá či obrázky, ktoré sa šíria internetom.
Zbadali ste niečo? Dajte nám vedieť!.

Lead Stories je:


Najčítanejšie

Najnovšie

Zdieľaj, čo si myslíš