Fact Check: Európsky parlament NELEGALIZUJE obchodovanie s deťmi pre dúhové páry

Overovanie Faktov

  • podľa: Novinári Lead Stories
Fact Check: Európsky parlament NELEGALIZUJE obchodovanie s deťmi pre dúhové páry Žiadny Obchod

Snaží sa Európsky parlament legalizovať obchodovanie s deťmi pre dúhové páry? Nie, to nie je pravda: Európsky parlament v decembri odobril uznanie rodičovstva v celej EÚ bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté, ako sa narodilo alebo do akej rodiny patrí. Cieľom je zaistiť, aby deti mali rovnaké práva na národnej úrovni pri vzdelávaní, zdravotnej starostlivosti, opatrovníctve alebo dedení.

Toto tvrdenie sa objavilo vo videu (archivovanom tu), kde bolo publikované účtom europoslanca Milana Uhríka za krajne pravicovú politickú stranu Republika s názvom @milan_uhrik_republika 15. decembra 2023. Vo videu sa nachádzalo nasledovné tvrdenie:

Morbídne. Europarlament legalizuje obchod s vynosením detí pre dúhové páry!

Takto vyzeral príspevok na TikToku v čase písania článku:

Snímka obrazovky 2024-02-21 o 11.41.41.png

(Zdroj: Screenshot z TikToku vyhotovený Wed Feb 21 10:42:57 2024 UTC)

Vyjadrenie Milana Uhríka sa týka legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu zo dňa 14.12.2023 k návrhu (archivované tu) nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve.

Tento nový zákon nie je určený na podporu obchodovania s deťmi pre špecifické skupiny ľudí. Nariadenie sa týka uznávania rodičovstva dieťaťa, ktoré je určené v jednom členskom štáte, v inom členskom štáte. Jeho cieľom je chrániť základné práva a ďalšie práva detí vo veciach týkajúcich sa rodičovstva v cezhraničných situáciách, a to aj ich právo na identitu, nediskrimináciu a súkromný a rodinný život, pričom sa v prvom rade zohľadní úplné dodržiavanie zásady najlepšieho záujmu dieťaťa.

Okrem toho je cieľom tohto nariadenia zabezpečenie právnej istoty a predvídateľnosti a zníženie trov konania a zaťaženia rodín, aby dieťa nestratilo v cezhraničnej situácii práva vyplývajúce z rodičovstva určenom v jednom členskom štáte. Aby sa dosiahli tieto ciele, od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby uznávali rodičovstvo dieťaťa určené v inom členskom štáte na všetky účely.

Chcete informovať ostatných o presnosti tohto článku?

Sledujte, kto ho zdieľa (môžu to byť aj vaši kamaráti…) a pridajte link do komentára.:

O Nás

International Fact-Checking Organization Meta Third-Party Fact Checker

Lead Stories je webová stránka na overovanie faktov, ktorá vždy hľadá najnovšie nepravdivé, zavádzajúce, klamlivé alebo nepresné príbehy, videá či obrázky, ktoré sa šíria internetom.
Zbadali ste niečo? Dajte nám vedieť!.

Lead Stories je:


Najčítanejšie

Najnovšie

Zdieľaj, čo si myslíš